Usługi z wartością dodaną

  • Ciągłość biznesowa/centrum awaryjnego odzyskiwania danych — aby nie dopuścić do przestoju w działalności klienta, utraty danych krytycznych aplikacji oraz aby zapewnić najwyższy poziom dostępności, Grupa Linx oferuje swoim klientom usługi ciągłości biznesowej oraz Centrum awaryjnego odzyskiwania danych we wszystkich swoich centrach danych. Dzięki tym dostosowanym do potrzeb klienta usługom można swobodnie prowadzić swoją działalność niezależnie od sytuacji.
  • Usługi inżynieryjne, montażowe i pomocnicze — wykwalifikowani inżynierowie Grupy Linx mogą zamontować i sprawdzić urządzenia klienta oraz pomóc w przygotowaniu ich do eksploatacji.
  • Remote Hands & Eyes — usługa Remote Hands & Eyes Grupy Linx umożliwia naszym klientom bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów sprzętowych w naszych centrach danych, w dowolnym momencie. Nasi inżynierowie są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Aby rozwiązać problem, staną się „rękami i oczami” klienta, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.​
  • Kopia zapasowa danych — ta usługa udostępnia klientom zautomatyzowane zewnętrzne zabezpieczenie cennych danych biznesowych, co zapewnia ciągłość kluczowych usług biznesowych.
  • Licencja jako usługa (LaaS) — to kompletna usługa umożliwiająca klientowi podzlecanie czynności związanych z zarządzaniem licencjami. Grupa Linx pomoże uzyskać odpowiednie licencje od dowolnego podmiotu wydającego licencje, np. firmy Microsoft.  
  • Rozwiązania niestandardowe — specjalnie dla klientów poszukujących niestandardowych rozwiązań Grupa Linx połączyła platformę infrastruktury jako usługi (IaaS) z dedykowanymi serwerami oraz szybką siecią firmy Linxtelecom. Na podstawie przedstawionych potrzeb klienta zaprojektujemy i wdrożymy rozwiązanie, które idealnie spełni stawiane nam wymagania.

Sieć, której możesz całkowicie zaufać