Historia grupy Linx

Grupa Linx została założona w 2000 r. jako hurtowy dostawca usług łączności. Jako pierwsi oferowaliśmy w naszym regionie zainteresowania usługi łączności o małych opóźnieniach oraz bezpieczne centra danych, aby pomóc naszym klientom w rozwijaniu ich działalności poza granicami kraju.

Obecnie centrala Grupy Linx mieści się w Amsterdamie, w Holandii. Grupa posiada również 10 oddziałów lokalnych w różnych regionach. Dzięki połączonym centrom danych i rozległej sieci połączeń w Europie Środkowej i Wschodniej Grupa stanowi pomost między Wschodem a Zachodem. 

 

2014
Linxtelecom

Sieć Linxtelecom zostaje rozszerzona o ośrodek w mieście Ałmaty w Kazachstanie.

2013
Linxdatacenter

Grupa Linx uruchamia rozwiązanie LinxCloud w Rosji.

 

2012
LinxCloud

Grupa Linx otwiera nowe centrum danych w Warszawie. Oficjalne wdrożenie własnej platformy chmurowej — LinxCloud. Grupa Linx ogłasza realizację nowego wysokiej klasy rozwiązania chmurowego (IaaS) — LinxCloud.

2011
ruch danych

Grupa Linx otwiera jedno z największych i najnowocześniejszych centrów danych w Rosji: Linxdatacenter w Sankt Petersburgu.

 

 

2010
czescia

Grupa Linx kończy rozbudowę modułu 5 w centrum danych w Moskwie i wprowadza na rynek markę Linxdatacenter.

 

to - sieci

Za sprawą tej rozbudowy zwiększa się przepustowość centrum danych dzięki 100 stojakom na serwery oraz pięciu nowym awaryjnym centrom odzyskiwania danych. Grupa nabywa spółkę Warsaw DC Sp. z o.o. i rozpoczyna budowę własnego centrum danych w samym sercu Warszawy.

 

2007
rozwiązania w chmurze

Aby moc dostarczać jak najlepszą jakość klientom w Rosji, Grupa nabywa spółkę WideXs Russia wraz z jej zaawansowanym technicznie centrum danych w Moskwie, obejmującym łącznie 2000 m2 wysoce zaawansowanej powierzchni przeznaczonej na świadczenie usług kolokacji i hostingu. Grupa uruchamia działanie centrum Linxdatacenter w Moskwie. Ponadto Grupa rozwija i poszerza międzynarodową działalność w zakresie usług telekomunikacyjnych dzięki nowym podmiotom w Wielkiej Brytanii i Gruzji.

2006
kolokacja

Grupa Linx rozszerza działalność na inne kraje dzięki nowym podmiotom na Węgrzech, w Niemczech i na Ukrainie.

2003
Łączność

Grupa nabywa spółkę Norby, aby przejąć sieć transmisji danych Metro w Tallinie oraz sieć telefonii VoIP i zwiększyć zasięg świadczenia usług w Estonii. Centrum danych w Tallinie zostaje pomyślnie uruchomione.

 

2002
Linxtelecom

Grupa Linx inwestuje w budowę kabla podmorskiego w Morzu Bałtyckim i rozszerza swoją obecność w Europie dzięki podmiotom w Szwecji i Finlandii.

 

2001
Zarządzanie danymi

Grupa rozszerza swoją działalność poza granice kraju. Grupa nabywa i powołuje podmioty w Rosji, Estonii, Polsce, na Łotwie i na Litwie.

2000
Linx

Powstaje spółka Linx Telecommunications B.V. (Linxtelecom), która dała początek Grupie Linx.

Wykorzystaj nasze doświadczenie