Od lewej do prawej: Casper Helfer, Jacob Kielman, Kor Laheij, Hans de Klerk, Heiko H. Koop, Maciej Kowalski, and Marius van der Stoel.

Polityka korporacji

1. Struktura organizacyjna

Zarząd jest głównym organem systemu polityki korporacji Grupy Linx. Rada nadzorcza spotyka się na posiedzeniach z Zarządem co najmniej cztery razy w roku i organizuje co najmniej jedno spotkanie z udziałowcami w roku.

Członkowie Rady nadzorczej:

  • Jacob E. Kielman
  • Hans J. De Klerk
  • Marius van der Stoel
  • Kor J.A. Laheij
  • Maciej Kowalski

Członkowie Zarządu:

  • Heiko H. Koop
  • Casper Helfer

2. Zasady prowadzenia działalności

Inspektor ds. zgodności z przepisami odpowiada za program zgodności z przepisami oraz za kodeks postępowania. Przypadki naruszeń i skargi można przesyłać na adres compliance@linxdatacenter.com.